Projekti s vizijom za budućnost! >Zagreb - Ljubljana - Beograd<

Natječaji (5)

Natječaj Kategorija Pozivatelj Datum otvaranja Datum zatvaranja Količina sredstava Prilog Status natječaja
Ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti (ruralni turizam i dr.) Ministarstvo poljoprivrede 18.07.2018 28.09.2018 250.000.000,00 HRK active
CERTIFICIRANJE proizvoda Ministarstvo poduzetništva i obrta 18.06.2018 31.12.2018 15.200.000,00 HRK active
PODUZETNIŠTVO – ulaganje u strojeve i izgradnja kapaciteta 2018 Ministarstvo gospodarstva 03.05.2018 30.12.2018 200 mio HRK active
INOVACIJE – SME Instrument (OBZOR 2020) Europska komisija 10.01.2018 04.11.2020 700.000.000 EUR active
PODUZETNIŠTVO – COSME Europska komisija 2,3 milijarde eura active

Najavljeni natječaji (8)

Natječaj Kategorija Pozivatelj Datum otvaranja Datum zatvaranja Količina sredstava Prilog Status natječaja
IRI – Razvoj novih proizvoda MINGO 30.12.2018 15.12.2019 548 mio HRK announced
NOVI PROIZVODI – Inovacije novoosnovanih MSP Ministarstvo poduzetništva i obrta 30.06.2018 31.12.2020 22.800.000 HRK announced
PROJEKTNI UPITNIK EC / announced
PODUZETNIŠTVO – unapređenje IKT sustava MINGO 30.06.2018 31.12.2019 / announced
POLJOPRIVREDA – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja (MJERA 6) Ministarstvo poljoprivrede / announced
ENERGETIKA – Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam i trgovina) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 30.03.2018 10.10.2018 76.000.000,00 HRK announced
POLJOPRIVREDA – Ulaganja u fizičku imovinu (MJERA 4) Ministarstvo poljoprivrede / announced
POLJOPRIVREDA – Sufinanciranje za poljoprivrednike uz EAFRD EAFRD fond 2,33 milijarde EUR announced