Ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti (ruralni turizam i dr.)

UID
 2018
Pozivatelj:
 Ministarstvo poljoprivrede
Datum:
 18.07.2018 - 28.09.2018
Kategorija:
Poljoprivreda
Količina sredstava
 250.000.000,00 HRK
Projekt URL:
 
Prilog
 

Podmjera 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

store-3137993_1920

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.
Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500,00 eura u protuvrijednosti u kunama, dok je najviši iznos javne potpore po korisniku 200.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine. Isplata potpore može biti jednokratna ili najviše u dvije rate.

Prihvatljivi korisnici

U okviru Mjere 6.4.1 – Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika te fizičke osobe koje su nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću ili razvijaju nepoljoprivredne djelatnosti.

Osim toga, korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva za potporu te mora pripadati ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000,00 €. Nadalje, ulaganja u okviru Mjere 6.4.1. moguća su jedino u naseljima s najviše 5.000 stanovnika na području JLS u kojoj se nalazi sjedište korisnika.

Prihvatljiva ulaganja

U okviru Mjere 6.4.1 prihvatljivi su troškovi unutar sljedećih ulaganja:

 • Turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga);
 • Tradicijski obrt, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje);
 • Pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima);
 • Prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU (građenje i/ili opremanje građevina za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje u okviru Mjere 6.4.1. su:

 • Građenje građevina;
 • Nabava novih strojeva i opreme uključujući računalni softver;
 • Registracija i održavanje žigova;
 • Opći troškovi
  • Troškovi pripreme poslovnog plana u iznosu od 2% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova);
  • Troškovi pripreme dokumentacije u iznosu od 2% od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja (bez općih troškova);
  • Troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata te troškove nadzora i vođenja projekta u iznosu koji čini razliku zbroja troškova pripreme poslovnog plana i dokumentacije.
 • Ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih ulaganja (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Trajanje projekta

Trajanje projekta može trajati najduže:

 • do 24 mjeseca za građenje
 • do 12 mjeseci za opremanje

 

Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

M: +385/99 384 71 71

E: info@pravaideja.eu

03_Logotip+napis centralna postavitev PRAVA IDEJA