TURIZAM 2018

UID
 2020
Pozivatelj:
 Ministarstvo turizma
Datum:
 19.02.2018 - 20.03.2018
Kategorija:
Poduzeća, Poljoprivreda
Količina sredstava
 24,6 milijuna kuna
Projekt URL:
 
Prilog
 

Kokurentnost turističkog gospodarstva 2018

images (4)

Visina bespovratnih sredstava: 20.000,00 kn – 400.000,00 kn

Intenzitet potpore može dosegnuti do najviše 60 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, *s izuzetkom potpore za Mjeru C, kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.

Predmet natječaja je razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma.

Cilj natječaja

Povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:

 1. poboljšanju strukture i kvalitete smještaja
 2. novom zapošljavanju
 3. realizaciji novih investicija
 4. povećanju turističke potrošnje
 5. razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima
 6. produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma

Prihvatljivi prijavitelji

subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge),

OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge.

Prihvatljive aktivnosti

Mjera A – Hoteli, Kampovi, Ostali ugostiteljski objekti za smještaj, OPG za seoski turizam

 1. podizanje kvalitete uz uvjet dostizanja više kategorije,razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja,
 2. tematsko definiranje smještajnih kapaciteta,
 3. ulaganje u zeleno poduzetništvo
 4. izgradnju novog kampa ili kamp odmorišta u kontinentalnom dijelu Hrvatske, jadranskom zaleđu te na otocima gdje takvih sadržaja nema,
 5. aktiviranje planinarskih i lovačkih domova,
 6. izgradnja ili uređenje objekata za robinzonski i bike & bed smještaj,
 7. povećanje i poboljšanje uvjeta za boravak osoba s invaliditetom,
 8. uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja,
 9. razvoj etno, tradicijskih, lovnih, ribolovnih, konjičkih i drugih dodatnih sadržaja na poljoprivrednim gospodarstvima.

Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma

 1. ulaganja u infrastrukturu, servise i opremu,
 2. uređenje potrebne infrastrukture i ulaganja u opremu za špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovci, adrenalinske parkovi, golf vježbališta,
 3. promotivne aktivnosti za postojeću ponudu.

Kroz ovu mjeru podupiru se i zabavni, adrenalinski i tematski parkovi, tradicijski mali ploveći hoteli, obnova i uređenje izletničkih drvenih brodova tradicijske izgradnje, te kreiranje paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržišta posebnih interesa.

Mjera C – dostupnost i sigurnost

 1. sufinanciranje javno dostupnih defibrilatora (medicinski uređaji za spašavanje i oživljavanje) u ugostiteljskim objektima,
 2. edukacija, pri čemu prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima i drugim dijelovima RH koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova,
 3. prijevoz vode trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima bez vodovoda,
 4. aktivnosti koje potiču inovativne IT tehnologije u turizmu.

Mjera D – prepoznatljivost

 1. plasman otočnih proizvoda kroz opremanje prodajno izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima na otocima,
 2. realizacija tematskih ruta i kreiranje paket aranžmana na temu „Hrvatski otočni proizvodi“,
 3. međunarodni skupovi u Hrvatskoj koji su vezani za investicije u turizmu.

 

U razradi vašeg projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Manager-ima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

 

Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

M: +385/99 384 71 71

E: info@pravaideja.eu

03_Logotip+napis centralna postavitev PRAVA IDEJA