PODUZETNIŠTVO - ulaganje u strojeve i izgradnja kapaciteta 2018

UID
 250
Pozivatelj:
 Ministarstvo gospodarstva
Datum:
 22.09.2018 - 30.12.2018
Kategorija:
Poduzeća
Količina sredstava
 200 mio HRK
Projekt URL:
 
Prilog
 

Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-ova 2018

Privremena obustava Poziva 7. lipnja 2018. Ponovno otvaranje 22. rujna 2018

canstock27617045

VAŽNO – natječaj obustavljen; 

 

Važna obavijest! 27. srpnja 2018.

Nastavno na veći broj zaprimljenih upita vezano uz Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP” (referentna oznaka: KK.03.2.1.15), Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje informaciju kako slijedi.

Na navedeni Poziv zaprimljen je velik broj projektnih prijedloga čija ukupna vrijednost traženih bespovratnih sredstava gotovo pet puta premašuje dostupnu financijsku alokaciju. Zaprimljene projektne prijave evidentirane su prema redoslijedu zaprimanja, u skladu s uvjetima objavljenog Poziva. Prijave čija kumulativna vrijednost traženih bespovratnih sredstava predstavlja 200% alokacije upućene su u daljnji postupak dodjele, dok je za preostale projektne prijedloge postupak dodjele trenutno obustavljen.

Uzimajući u obzir izniman interes za ovaj Poziv kao i potrebe poduzetnika, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU analizira mogućnost povećanja sredstava za predmetni Poziv, poštujući pritom pravila koja se primjenjuju na korištenje EU fondova. Prijavitelji će o istome biti pravodobno obaviješteni.

 

 

INTENZITETI POTPORE:

  –  Regionalna potpora: za početna ulaganja – 35% srednji poduzetnici, 45% mikro i mali poduzetnici

  –  Potpore male vrijednosti (de minimis): maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 50% prihvatljivih troškova

  –  Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova: intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova ne može prelaziti 50 % prihvatljivih troškova

  –  Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima: Intenzitet potpore MSP-u za sudjelovanje na sajmovima ne može prelaziti 50 % prihvatljivih troškova 

  –  Potpore za usavršavanje: mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora:

  1. za srednja poduzeća 60% prihvatljivih troškova , odnosno 70% prihvatljivih troškova, ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;
  2. za mala i mikro poduzeća 70% prihvatljivih troškova 

 

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi  500.000,00 kuna. Ukupna potpora ne može prijeći prag od 15.000.000, kuna.

Namjena natječaja

Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a te razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i otvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji

  1. Pravne osobe ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće
  2. C prerađivačka industrija
  3. J informacije i komunikacije

Prihvatljive aktivnosti

Ulaganje u materijalnu imovinu Usavršavanje
Ulaganje u nematerijalnu imovinu Priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije, Proračuna projekta
Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti Uvođenje grijanja i hlađenja
Sudjelovanje na sajmovima Promidžba i vidljivost

 

U razradi vašeg projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Manager-ima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

 

Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati :

M: +385/99 384 71 71

E: info@pravaideja.eu

03_Logotip+napis centralna postavitev PRAVA IDEJA