PODUZETNIŠTVO - unapređenje IKT sustava

UID
 139
Pozivatelj:
 MINGO
Datum:
 15.10.2018 - 31.12.2019
Kategorija:
Poduzeća
Količina sredstava
 /
Projekt URL:
 
Prilog
 

NAJAVA natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

apple-devices-books-business-572056

Cilj natječaja je doprinos rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti. .

Prihvatljivi prijavitelji su mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti uključuju softversko unapređenje minimalno jednog poslovnog procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava i prodaja.

 1. izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje,
 2. implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom.

Prihvatljivost troškova: 

 1. troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, AFC, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…),
 2. troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana),  troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (do godine dana od dana uvođenja usluge),
 3. troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti,
 4. izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.),
 5. edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta,
 6. troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK,
 7. troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00 HRK,
 8. troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti.

Troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga prihvatljivi su od 9. srpnja 2018. godine.

Ukupni iznos dostupnih sredstava je 200 mio HRK.

Stopa sufinanciranja iznosi 60% – 85% od ukupno prihvatljivih troškova.

 1. najviše 80% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. i II. skupini JLS,
 2. najviše 75% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. i IV. skupini JLS,
 3. najviše 70% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u V. i VI. skupini JLS,
 4. najviše 65% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u VII. I VIII. skupini JLS.

 

 

Planiran datum objave natječaja je 15.10.2018.

 

Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

M: +385/99 384 71 71

E: info@pravaideja.eu

03_Logotip+napis centralna postavitev PRAVA IDEJA