NOVI PROIZVODI - Inovacije novoosnovanih MSP

UID
 200
Pozivatelj:
 Ministarstvo poduzetništva i obrta
Datum:
 15.02.2019 - 29.06.2020
Kategorija:
Poduzeća
Količina sredstava
 150.000.000 HRK
Projekt URL:
 
Prilog
 

Inovacije u novoosnovanih MSP

create-3026190_1920 (1)
Sredstva natječaja namijenjena su financiranju projekata koji doprinose razvoju potpomognutih novoosnovanih tvrtki te uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate. Također, sredstva se dodjeljuju stvaranju novih, inovativno orijentiranih tvrtki s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju njihovih proizvoda i usluga.

Prihvatljivi prijavitelji:

MSP koja spadaju u mikro, mala ili srednja poduzeća Prilogu I. Uredbe 651/2014, registrirana za obavljanje prihvatljive gospodarske djelatnosti najviše 36 mjeseci prije dana predaje prijave i MSP-ovi koji nisu kontrolirani od strane vlasnika prethodno zatvorenih poduzeća, ukoliko je novo poduzeće operativno u istim ili srodnim sektorima kao i zatvorena tvrtka (ograničenje se odnosi na razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci od dana zatvaranja poduzeća).

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

 1. Završna faza razvoja novog proizvoda ili usluge
 2. Komercijalizacija rezultata istraživanja i razvoja

 

U skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju rezultirati proizvodima koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. To uključuje i inovacije procesa sve dok procesi doprinose razvoju proizvoda. Projekti koji nemaju za cilj stvarni razvoj proizvoda su isključeni. Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

Prihvatljivi troškovi

 1. troškovi plaća zaposlenika kod Prijavitelja (do 50 % ukupne vrijednosti projekta),
 2. neizravni troškovi (15 % od prihvatljivih troškova zaposlenika),
 3. troškovi pripreme dokumentacije za prijavu (do 10% ukupne vrijednosti projekta),
 4. troškovi upravljanja projektom (do 10 % ukupne vrijednosti projekta),
 5. troškovi savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika (do 10 %ukupne vrijednosti projekta),
 6. ulaganje u materijalnu imovinu,
 7. ulaganje u nematerijalnu imovinu,
 8. troškovi usluga (istraživanje, analiza tržišta,…),
 9. revizija projekta,
 10. informiranje i vidljivost (do 2 % ukupne vrijednosti projekta).

Intenzitet potpore:

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 85%.

Iznos sredstava: 150.000.000,00 kn

Najniži i najviši iznos potpore: 150.000,00 kn i 1.400.000,00 kn

 

 

 

Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

M: +385/99 384 71 71
E: info@pravaideja.eu
03_Logotip+napis centralna postavitev PRAVA IDEJA