NOVI PROIZVODI - Inovacije novoosnovanih MSP

UID
 200
Pozivatelj:
 Ministarstvo poduzetništva i obrta
Datum:
 30.06.2018 - 31.12.2020
Kategorija:
Poduzeća
Količina sredstava
 22.800.000 HRK
Projekt URL:
 
Prilog
 

NAJAVA - Inovacije u novoosnovanih MSP

ID-100390672
Sredstva natječaja namijenjena su financiranju projekata koji doprinose razvoju potpomognutih novoosnovanih tvrtki te uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate. Također, sredstva se dodjeljuju stvaranju novih, inovativno orijentiranih tvrtki s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju njihovih proizvoda i usluga.

Prihvatljivi prijavitelji:

MSP koja spadaju u mikro, mala ili srednja poduzeća Prilogu I. Uredbe 651/2014, registrirana za obavljanje prihvatljive gospodarske djelatnosti najviše 36 mjeseci prije dana predaje prijave.

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

  1. Završna faza razvoja novog proizvoda ili usluge
  2. Komercijalizacija rezultata istraživanja i razvoja

 

U skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju rezultirati proizvodima koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. To uključuje i inovacije procesa sve dok procesi doprinose razvoju proizvoda. Projekti koji nemaju za cilj stvarni razvoj proizvoda su isključeni. Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

Intenzitet potpore:

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 85%

Plan objave: 06/2018

 

 

Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

M: +385/99 384 71 71
E: info@pravaideja.eu
03_Logotip+napis centralna postavitev PRAVA IDEJA