ENERGETIKA - Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam i trgovina)

UID
 52
Pozivatelj:
 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Datum:
 08.05.2018 - 21.09.2018
Kategorija:
Poduzeća
Količina sredstava
 76.000.000,00 HRK
Projekt URL:
 
Prilog
 

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

 

photo-182854

 

Namjena natječaja: povećanje učinkovitosti proizvodnje i smanjenje udjela fosilnih goriva u ukupnoj potrošnji energije.

Prihvatljivi prijavitelji su poduzetnici uslužnog komercijalnog sektora registrirani za obavljanje turističke djelatnosti i trgovinu.

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti; prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije (ugradnja solarnih kolektora, toplinskih pumpi, visokoefikasne kogeneracije), ulaganje u „meke mjere“ (sustav upravljanja energijom, energetski pregledi,..) i infrastrukturu (obnova objekata) s ciljem povećanja energetske učinkovitosti, promoviranje i savjetodavne usluge.

Indikativni intenzitet potpore za sufinanciranje investicijskih troškova: 45-70%

Indikativni intenzitet potpore za sufinanciranje dokumentacije: 85%

 

Prihvatljive aktivnosti:

  1. Razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije (OIE) kao što su: ugrađeni solarni kolektori, toplinske pumpe, visoko efikasna kogeneracija;
  2.  Provedba mjera za povećavanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući         a) tkz. „meke mjere“ – uvođenje sustavnog upravljanja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola analiza potrošnje energije, pripremu planova za učinkovitije gospodarenje energijom, institucionalnu i organizacijsku procjenu i prijedloge za optimiranje poslovnih procesa u smislu uštede energije; i                                  b) infrastrukturna ulaganja poput onih u pametna brojila i obnovu objekata, koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću, unapređenje trenutačno korištenih tehnologija, provedba pilot–projekata.
  3.  Aktivnosti promoviranja (info pultovi, brošure, reklame, televizijski spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeća

 

 

Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati:

M: +385/99 384 71 71

E: info@pravaideja.eu

 

03_Logotip+napis centralna postavitev PRAVA IDEJA