Obzor 2020

OBZOR 2020

h 2020

Obzor 2020 (Horizon 2020)  je ime novog programa iz EU fondova za sufinanciranje istraživanja i razvoja  koji služi kao pokretačka snaga gospodarskog razvoja u Europskoj Uniji. U tom je programu Europska Komisija objedinila sva područja u kojima želi potaknuti rast baziran na istraživanju, razvoju i inovacijama. Ideja ostvarivanja ovog programa je putem unapređenja znanja u Europskoj uniji. U Europi živi 7% svjetskog stanovništva koje posjeduje 1/3 znanja i inovacija u svijetu.

Zbog gospodarskog  rasta i razvoja drugih kontinenta taj udio znanja će zasigurno opadati. Programom OBZOR 2020 želi se sa sufinanciranjem R&D projekata pomoći rastu tog sektora. Europa u tehnološkom razvoju zaostaje za državama Sjeverne Amerike i Dalekim istokom koji su njeni najveći konkurenti.

ID-100230246

Ovim programom se veliki naglasak stavlja na inovacije i na njima temeljenim inovativnim proizvodima i uslugama. U isto vrijeme su u OBZORU 2020 pojednostavljena pravila za prijavljivanje projekta za bespovratna sredstava ako se uspoređuje s proteklim programima sufinanciranja projekta. Program iz EU fondova je nastao iz tri prethodnih programa FP 7 (Sedmog okvirnog programa), inovacijskog aspekta CIP (Programa za konkurentnost i inovacije) i EU doprinosa Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT) ali djeluje sa znatno većim iznosom budžeta za sufinanciranje R&D projekta, nego što su prethodno ti programi nudili. Glavna razlika je naglasak na privatni sektor, odnosno usmjerenje bespovratnih sredstava u komercijalne projekte i MSP tvrtke.

Obzor 2020 – program bespovratnih sredstava iznosi 79 milijardu eura usmjerenih na poticanje istraživanja i inovacija u cijeloj Europskoj uniji. Natječaji za financiranje će se provoditi u razdoblju od 2014. godine do 2020. godine.

 

Obzor 2020 ima određeno sufinanciranje za:

1)      Mala i srednja poduzeća (MSP)

H2020 SME OpportunitiesopportunitiesMala i srednja poduzeća (MSP) su ključna za Obzor 2020 program iz EU fondova. Najmanje 20% zajedničkog proračuna bespovratnih sredstava posvećen je potpori malim i srednjim poduzećima. Obzor 2020 okuplja koordinirani MSP paket sufinanciranja projekta.

-> Jedan set pravila s pojednostavljenim i kraćim postupcima za lakše upravljanje projektima.

-> Nova tri stupnja instrumenata SME dostupnih pojedinim tvrtkama .

-> Eurostars program granta posvećen poticanju izvođenja istraživanja u MSP s prekograničnim projektima suradnje.

Zajedno u konzorcijima s drugim institucijama mala i srednja poduzeća imaju pristup i ostalim H2020 programima. Sve to čini Obzor 2020 odličanim izvorom sufinanciranja za mala i srednja poduzeća.

2)      Velike tvrtke

Europska komisija poziva i velike tvrtke, da sa svojim EU projektima sudjeluju u programima Obzor 2020. Za njih nema specijalnog instrumenta granta ali se mogu u konzorcijima prijavljivat na programe Obzora 2020.

3)      Znanstvenici i sveučilišta

Obzor 2020 pruža grantove za najnovija, transnacionalna istraživanja i razvoj. Kvaliteta, širina i dubina istraživanja omogućuje da se osigura razmjerno velika količina sufinanciranja istraživanja od strane Europske unije. Sveučilišta mogu imati značajan međunarodni i europski utjecaj kroz suradnju i istraživačke mreže u jedinstvenim programima suradnje Europske unije.

4)      Javna tijela

Kao i sudjelovanje u širim istraživačkim i razvojnim projektima, postoje određene mogućnosti u okviru javno-privatnih inicijativa (kao što su zajednički eu projekti) i javno-javna inicijativa (poput ERA-NETa). Nove akcije također osiguravaju bespovratna sredstava za javna tijela diljem Europske unije za rješavanje zajedničkih izazova.

5)      Humanitarne udruge

Sve aktivnosti Obzora 2020 dostupne su i za dobrotvorne svrhe, s prednošću da neprofitne organizacije dobivaju veću stopu naknade.

6)      Zdravstveni sektor

Ključni cilj Obzora 2020 je da su istraživanja i ideje provedene u praksi i da pokazuju jasne prednosti za pacijente. To znači da su NHS organizacije i drugi zdravstveni djelatnici u dobroj poziciji da koordiniraju partnere u projektima istraživanja i inovacija. Područja istraživanja trebaju donositi izravnu korist našim liječnicima, te imati stvarni utjecaj na zdravlje i blagostanje stanovništa.

Svrha za sudionike u natječajima programa sufinanciranja Obzor 2020 je:

ID-100275756

 

> postići nešto što je preveliko, da učine sami,

> povećati znanja vaše organizacije kroz suradnju,

> naučiti nove pristupe, vještine i znanje,

> ispitivanje inovativnih rješenja.

 

 

EU fondovi kroz program OBZOR 2020 pružaju potporu uz bespovratna sredstava na tri glavna tematska područja. U nastavku je obrazložena svrha tematskih područja na koja se trebaju oslanjati eu projekti, koji se natječu za eu fondove.

ID-100217426

Područje Izvrsna Znanost ima za cilj osigurati neprekidan tok svjetske klase znanstvenih istraživanja i osigurati dugoročnu konkurentnost. Podržava najbolje ideje, razvija talent i daje istraživačima pristup do istraživačke infrastrukture putem: Europskog istraživačkog vijeća, programa Budućnost i nove tehnologije, te Marie Curie akcije.

Područje Industrijsko Vodstvo nastoji potaknuti ulaganja u istraživanja i inovacije u Europi poticanjem potencijala rasta tvrtki, posebno malih i srednjih poduzetnika. Posvećena je podrški za: Naprednu proizvodnju i obradu, napredne materijale, biotehnologiju, Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT), Nanotehnologija prostora.

Područje  Društveni izazovi obraća velike brige na činjenice koje dijele ljude u Europi i šire. Okuplja sredstva iz različitih područja, tehnologija i disciplina, a uz pomoć sredstava s inovativnim projektima s naglaskom na programe: Zdravlja, Hrana, Energije, Prijevoz, Klimatske promjene, Sigurna društva i Europa u svijetu koji se mijenja.

Europe 2020 je strategija rasta Europske unije u nadolazećem desetljeću, koja se temelji na načelima agilnosti, održivosti i inkluzivnosti postavljenih u kontekstu zapošljavanja, inovacija, obrazovanja, socijalne uključenosti i klimatskih promjena uz potcanje održive energije.

Unija inovacija je još jedan strateški cilj usmjeren na stvaranje povoljnog okruženja za inovacije kako bi se olakšao prijelaz velikih ideja u proizvode i usluge koje donose ekonomski rast i radna mjesta.

Bespovratna sredstava iz EU fondova Obzor 2020 rasporedit će se na sljedeći način:

Obzor 2020 - EU fondovi

Obzor 2020 – EU fondovi

Obzor 2020 – Što može  ponuditi vama?

Ako ste novi u sistemu Europskog sufinanciranja i razmišljate dali bi vaša tvrtka ili organizacija trebala sudjelovati, možete ovdje saznati da li je Obzor 2020 je pravilni odabir za vas.

Organizacija bilo koje vrste ili veličine može sudjelovati u Obzor 2020 i imati koristi od toga da bude dio pan-europskih konzorcija koji dijele znanje, vještine i iskustvo.

Ako želite sa svojim eu projektom sudjelovati u programu sufinanciranja projekata Obzor 2020, možete:

a) postići nešto što je preveliko da učinite sami

b) kroz surađuju postići lanac vrijednosti

c) koristiti tehnologiju svoje organizacije i/ili znanja koja su neophodno za inovativno rješenje

d) dobiti pristup do znanosti i tehnologije

e) dobiti pristup novim vještinama i stručnosti

f) pronaći mogućnosti realiziranja inovativnih rješenja.

Prekogranična suradnja putem ovog programa je posebno važna za ekonomski uspjeh jer sve više tvrtki ovisi o sposobnosti da se natječu na globalnoj razini.

Pomoć za mala i srednja poduzeća za pristup financija EU

Obzor 2020 ima poseban fokus na dodjelu bespovratnih sredstava malim poduzetnicima s 20% programskog proračuna izdvojeno za MSP. Uspješni, inovativni mali i srednji poduzetnici imaju ključnu ulogu u razvoju konkurentnijeg gospodarstva s većom stupom zapošljavanje zbog čega se Europska Unija odlučila za ‘ bottom up approach ‘ ili pristup vođen sa strane poduzetnika. To znači da, osim područja koja želi poticati sa bespovratnim sredstvima, Unija nije propisala detaljne uvjete za pripremu EU projekta.

Kako se mala i srednja poduzeća mogu uključiti u Obzor 2020?

Zbog pojednostavljenog postupka podnošenja zahtjeva, uključujući i jednostavnije kriterije ocjenjivanja koji se temelje na izvrsnosti provedbe i učinka, malim i srednjim poduzećima je uvelike olakšan pristup bespovratnim sredstvima EU i odobrenje sufinanciranja kroz program Obzor 2020. Postepena financijska bespovratna potpora je dostupna za projekte koji kreću od ideje kroz pripremu pa do spremnosti pojavljivanja na tržištu i eventualnog izlaska na tržište.

Posjetite našu stranicu za prikaz najnovijih otvorenih natječaja ili odjeljak Kontakt za više informacija .

Izvori EU sufinanciranja za mala i srednja poduzeća (MSP) za projekte istraživanja i inovacija su:

logo_eurostars

 

Eurostars: Eurostars program je sa svim garantima usmjeren prema inovativnim MSP koji žele sudjelovati u istraživačkoj suradnji s partnerima diljem Europe i pridruženim zemaljama.

 

 

images (1)

 

SME Instrument : Nova shema posvećena MSP za popunjavanje praznine u financiranju od rane faze do istraživanje i razvoja visokog rizika. Obuhvaća sve vrste malih i srednjih poduzeća i uz bespovratna sredstava pruža podršku u svim područjima inovacija, znanosti i tehnologije.

 

 

Programi Obzora 2020

Horizon 2020 pillars

1.  Klimatska akcija, zaštita okoliša, učinkovitost resursa i sirovine (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)

Aktivnosti u ovom izazovu će pomoći u povećanju konkurentnosti u Europi, sigurnosti sirovine i poboljšanje općeg stanja

2.  Elektroničke komponente i sustavi za europsko vodstvo (Electronic Components and Systems for European Leadership – ECSEL)

ECSEL će doprinijeti razvoju snažne i globalno konkurentne komponente elektronike i sustava industrije u Uniji.

3.  Energetski učinkovite zgrade (Energy-efficient Buildings PPP)

Energetski učinkovite Zgrade PPP promoviraju zelenu tehnologiju i razvoj energetski učinkovitih sustava i materijala u novim i obnovljenim zgradama.

4.  Energija (Energy)

Ključno područje djelovanja Obzor 2020 je sigurna, čista i energetsko učinkovita energija, izazov koji pokriva energetska istraživanja, demonstracije, inovacije i transformaciju tržišta.

5.  Europa u svijetu koji se mijenja – uključujuće, inovativno i reflektirajuće društvo (Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies)

Europa u svijetu koji se mijenja : uključujuće, inovativno i reflektirajuće društvo usredotočuje se na tri isprepletena područja uključujuća, inovativna i reflektirajuća društva.

6.  Europski institut za inovacije i tehnologiju (European Institute of Innovation and Technology – EIT)

Europski institut za inovacije i tehnologiju ima za cilj povećati sposobnost inovacija i pojačati sposobnost pretvaranja rezultata istraživanja u visoko kvalitetne proizvode i usluge.

7.  Europske regionalne lokalne mreže (ERANETS European Regional Area NETworks)

Europski regionalni Area Network ( ERA – NET ) je shema koja poboljšava koordinaciju i suradnju regionalnih i nacionalnih programa, tako što se koncentrira na pojedinačne tematske, otvorene pozive. Pozivi su u pojedinim sektorima i tematskim područjima znanosti i tehnologije.

8.  Europsko istraživačko vijeće (European Research Council – ERC)

Europsko istraživačko vijeće (ERC) financira ambiciozne istraživačke prijedloge ‘ Granica ‘podnesenih od strane glavnog istraživača (PI) u bilo kojem području istraživanja i bez unaprijed definiranih tematskih prioriteta.

9.  Tvornice budućnosti (Factories of the future PPP)

Tvornice budućnosti su istraživački program s 1,2 mlrd € proračuna za potporu prerađivačke industrije u razvoju novih održivih tehnologija.

10.  Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, mora i pomorstva i kopnenih voda za istraživanje i bio ekonomija (Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine and Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy)

Potreban je prijelaz prema optimalnom i obnovljivom korištenju bioloških resursa i prema održivim sustavom primarne proizvodnje i prerade.

11.  Buduća i nastajuća tehnologija (Future and Emerging Technologies  – FET)

FET program podržava nove i vizionarske ideje.

12.  Zelena vozila (Green Cars PPP)

Program Europski Zeleni automobili ima proračun od 5 milijardi € za potporu razvoja novih, održivih oblika cestovnog prometa. Ova financijska potpora sjedi uz ostale mjere.

13.  Zdravlje (Health)

Zdravstveni projekti su zaduženi za postizanje učinkovitog promicanja zdravlja i prevencije bolesti, čime se pridonosi općoj dobrobiti življenja.

14.  Industrijska biotehnologija i eko – inovacije (Industrial biotechnology and eco-innovation)

Mogućnosti financiranja postoje za industrijsku biotehnologiju i R & D projekte. Konkretno, u sektorima kao što su hrana i hrana za životinje, kemikalije, tekstil, deterdženata, celuloza i papir, te bioenergija.

15.  Informacijske i komunikacijske tehnologije (Information and Communications Technologies – ICT)

Obzor 2020 Društveni izazovi je prepoznao ICT kao ključnu tehnologiju na kojoj temelji današnje povezivanje u svijetu. FET program je ne propisujući i podržava nove i vizionarske ideje.

16.  Mari Curie Action

Marie Curie akcije su dostupne istraživačima bez obzira na njihovu nacionalnost ili područje istraživanja. Znanstvenici imaju mogućnost da steknu iskustvo u inozemstvu kao i u privatnom sektoru.

17.  Nanotehnologije, napredni materijali i napredne proizvodnje i prerade (NMP – Nanotechnologies, Advanced Materials and Advanced Manufacturing and Processing )

Ovo područje Obzora 2020 se fokusira na nove prilike za industrijsko vodstvo u nanotehnologijama, naprednim materijalima, naprednim proizvodnjama i obradi.

18.  Istraživačka infrastruktura (Research Infrastructure)

Istraživačke infrastrukture pomoći unapređuju znanje i tehnologiju u potrazi za rješenjima za globalne izazove.

19.  Znanost s i za društvo (Science with and for Society)

Znanost s i za društvo obratit će se društvenim angažmanom u istraživanja i inovacijama iz mnogih perspektiva, kao što je poticanje dijaloga između znanstvenika i drugih članova javnosti.

20.  Sigurna društva

Zaštita slobode i sigurnosti Europe te njezinih građana je sedmi od društvenih izazova u Obzoru u 2020.

21.  Mala i srednjih poduzeća – MSP (Small to Medium-sized Enterprises – SMEs)

Ovaj instrument je namijenjen za pomoć malim i srednjim inovativnim poduzećima koja žele i mogu pokazati snažnu ambiciju da rastu i da se razvijaju kroz međunarodnu suradnju.

22.  Istraživanje svemira (Space research)

Ciljevi svemirskog programa Europske unije su promicanje znanstvenog i tehnološkog napretka i konkurentnosti industrije te podržavanje provedbe politike EU.

23.  Širenje izvrsnosti i širenja sudjelovanja (Spreading excellence and widening participation)

Maksimalno ulaganja u istraživanja i inovacije omogućit će da europski istraživački prostor funkcionirati na uravnoteženiji i homogeniji način. Omogućit će pojedinačne prednosti i otimizaciju za svaku državu članicu.

24.  Prijevoz (Transport)

Program – Pametan, zelen i integrirani promet ima za cilj postići da europski prometni sustav štedi s resursima, bude pogodan za specifičnu klimu – i ekološki, siguran za sve ljude.

 

 

Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

M: +385/99 384 71 71

E: info@pravaideja.eu

03_Logotip+napis centralna postavitev PRAVA IDEJA

Provjerite: EU FONDOVI, Bespovratna sredstva

Više informacija o Obzor 2020